Αρχική Ολοκληρώθηκαν ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση βοηθού λογιστή στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση βοηθού λογιστή στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας προτεραιότητας 4» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2015 14:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στελέχους λογιστηρίου (1 θέση βοηθού λογιστή) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση)» - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης που εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με κωδικό MIS 491402.  στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Είδος εργασίας: Η θέση αφορά σε μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 31/12/2015, με τόπο απασχόλησης την κεντρική δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 27 Απριλίου 2015

Χρηματοδότηση:Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του υποέργου 15 «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση)» - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ», της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σχετικά αρχεία: