Αρχική Στατιστικά Στοιχεία Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος (Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Φεβρουάριος 2011)
Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος (Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Φεβρουάριος 2011) PDF Εκτύπωση E-mail

1. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν και από την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Φεβρουάριος 2011), το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αρνητικό, ακολουθώντας την ήδη αρνητική ψυχολογία των προηγούμενων εξαμήνων. Η γενική πρόβλεψη από τους επιχειρηματίες για το πρώτο εξάμηνο του 2011, προσέγγισε το -61, μέτρηση υψηλότερη από τις ήδη αρνητικές μετρήσεις των προηγούμενων ερευνών του Ινστιτούτου.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

2. Οι προβλέψεις των ερωτηθέντων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά την αρνητική ψυχολογία του επιχειρηματικού κόσμου. Συγκεκριμένα, ο δείκτης προσδοκιών για το τζίρο στο τομέα του εμπορίου, αποτυπώνεται στις -67,7 μονάδες, ενώ η γενικότερη πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών βρίσκεται στις -63,7 μονάδες.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

3. Σε συνάρτηση με τη αρνητική πρόβλεψη σχετικά με τον κύκλο εργασιών, τα ευρήματα της έρευνας του Φεβρουαρίου του 2011 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τη πρόβλεψη ζήτησης το πρώτο εξάμηνο του έτους, είναι εξίσου ανησυχητικά. Με τη γενικότερη εκτίμηση να καταγράφει σχεδόν 8 μονάδες πτώση από τη προηγούμενη έρευνα (Ιούλιος 2010) και να κατρακυλά στο -62,9 από -54,6 , είναι αντιληπτό ότι και οι επιμέρους τομείς της οικονομίας αύξησαν τις αρνητικές προσδοκίες για το εξεταζόμενο διάστημα, με το τομέα του εμπορίου να καταγράφει και εδώ τις αρνητικότερες προβλέψεις.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

4. Ο δείκτης κλίματος για τη ρευστότητα το πρώτο εξάμηνο του 2011, είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός της ανασφάλειας που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η γενική πρόβλεψη των ερωτηθέντων επιχειρηματιών για τη ρευστότητα της επιχείρησης τους, βρίσκεται στις -68,7 μονάδες σε σχέση με τις -58,4 μονάδες της προηγούμενης έρευνας του Ινστιτούτου. Χαρακτηριστική είναι η πτώση 13 μονάδων στις  προβλέψεις ρευστότητας της επιχείρησης στον εμπορικό τομέα (-72,8), από τη προηγούμενη μέτρηση (-59,8) του Ιουλίου του 2010.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

5. Σε συνέχεια των παραπάνω μετρήσεων, έρχεται να προστεθεί και η μέτρηση του κλίματος όσο αφορά τις παραγγελίες των επιχειρήσεων τους πρώτους 6 μήνες του 2011. Ενδεικτικό είναι το αρνητικό κλίμα στο τομέα του εμπορίου, το οποίο αποτυπώνεται στις -69,2 μονάδες, ενώ η γενικότερη πρόβλεψη για παραγγελίες το πρώτο εξάμηνο του έτους, βρίσκεται στις -65,6 μονάδες.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

6. Αρνητικές καταγράφονται και οι προβλέψεις για την απασχόληση στις επιχειρήσεις τους πρώτους μήνες του 2011. Η γενική εκτίμηση των ερωτηθέντων βρίσκεται στις -14,2 μονάδες, ενώ τις πλέον αρνητικές προοπτικές συγκεντρώνει ο τομέας της μεταποίησης (-21,3 μονάδες). Αξιοπρόσεκτο είναι ότι συγκριτικά με τη προηγούμενη έρευνα (Ιούλιος 2010), το αρνητικό κλίμα στο κομμάτι της απασχόλησης φαίνεται ότι μειώθηκε, (από -18,9 υποχώρησε στις -14,2 μονάδες). Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να αιτιολογηθεί ίσως από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν ένα πεπερασμένο αριθμό απαιτούμενων υπαλλήλων, ο οποίος αν συμπιεστεί περαιτέρω, αυτό θα ισοδυναμεί με παύση λειτουργίας της επιχείρησης.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

7. Αναμενόμενα, ήταν τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2011. Οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες του εμπορικού τομέα κατέγραψαν την πλέον αρνητική εκτίμηση για τις επενδυτικές τους δαπάνες, καταγράφοντας -44,3 μονάδες, ενώ η συνολική επιχειρηματική πρόβλεψη για επενδύσεις βρίσκεται στις -39,9 μονάδες βάσης.

Πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ