Αρχική Στατιστικά Στοιχεία Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος (Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Ιούλιος 2011)
Δείκτες επιχειρηματικού κλίματος (Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Ιούλιος 2011) PDF Εκτύπωση E-mail

Δείκτες Επιχειρηματικού Κλίματος ( Έρευνες ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

1. Στη τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2011), τα στοιχεία έδειξαν ότι η ένταση της αρνητικής ψυχολογίας έχει περιοριστεί. Η απαισιοδοξία συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 1 στους 2 ερωτηθέντες), αλλά έχει σημειώσει σχετική μείωση, με εξαίρεση το τομέα της μεταποίησης, ο οποίος βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη έρευνα του Ινστιτούτου.


Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ


2. Όσο αφορά την προοπτική του κύκλου εργασιών, των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην  έρευνα του Ιουλίου του 2011, εξακολουθεί να είναι δυσοίωνη και το τελευταίο εξάμηνο του έτους. Παρόλα αυτά, η απαισιοδοξία αυτή φαίνεται να περιορίζεται σε σχέση με τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η μείωση της αρνητικής ψυχολογίας καταγράφεται σε όλους τους τομείς.

 

Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ


3. Σε συνέχεια των παραπάνω, και η πρόβλεψη ζήτησης για την επόμενη περίοδο του 2011, εξακολουθεί να είναι αρνητική. Και στους τρεις εξεταζόμενους κλάδους, η απαισιοδοξία είναι διάχυτη, παρόλο που και εδώ φαίνεται σαφέστατα πιο περιορισμένη σε σχέση με τα στοιχεία της έρευνας του Φεβρουαρίου.


Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ


4. Οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες της έρευνας του Ιουλίου 2011, προέβλεψαν ότι και στο τελευταίο εξάμηνο του έτους η ρευστότητα των επιχειρήσεων τους θα περιοριστεί περαιτέρω. Και σε αυτή τη περίπτωση, καταγράφεται μια μείωση της αρνητικής πρόβλεψης, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα του Φεβρουαρίου.

 

Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

5. Σε πλήρη αντιστοιχία και με τα προηγούμενα στοιχεία, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το κλίμα, όσο αφορά τις παραγγελίες του επόμενου εξαμήνου, εξακολουθεί μεν να παραμένει αρνητικό, αλλά με μια εμφανή μείωση της απαισιοδοξίας.

 

Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

6. Όσο αφορά το μείζον πεδίο της απασχόλησης τα πράγματα εμφανίζονται πιο περίπλοκα. Όλοι οι εξεταζόμενοι τομείς εμφανίζουν αρνητικό κλίμα σε θέματα απασχόλησης και το επόμενο εξάμηνο. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο τομέας του εμπορίου φέρεται ακόμα πιο απαισιόδοξος για τη πορεία του εργατικού δυναμικού σε αυτόν, καθώς και ο τομέας των υπηρεσιών. Στον αντίποδα, ο τομέας της μεταποίησης εξακολουθεί να είναι απαισιόδοξος σε θέματα απασχόλησης, αλλά κατέγραψε μείωση της αρνητικής ψυχολογίας (από 21,3 σε 14,4).

 

Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

 

7. Τέλος, στο πεδίο της επένδυσης, οι ερωτηθέντες προέβλεψαν μεν ότι η επενδυτική τους δραστηριότητα θα εξακολουθήσει να μειώνεται το επόμενο εξάμηνο του 2011, αλλά η απαισιοδοξία αυτή περιορίστηκε σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης έρευνας.

 

Πηγή : Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ